Number of the records: 1  

Influence of seeing effects on cloud model inversions

 1. 1.
  0096212 - ASÚ 2008 RIV FR eng J - Journal Article
  Tziotziou, K. - Heinzel, Petr - Tsiropoula, G.
  Influence of seeing effects on cloud model inversions.
  [Vliv seeingu na inverze parametrů `cloud` modelu.]
  Astronomy & Astrophysics. Roč. 472, č. 1 (2007), s. 287-292. ISSN 0004-6361
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10030501
  Keywords : cloud model * inversions * seeing effects
  Subject RIV: BN - Astronomy, Celestial Mechanics, Astrophysics
  Impact factor: 4.259, year: 2007

  The cloud model predicts four parameters: optical thickness, Doppelr width, source function and line-of-sight velocity. It is demonstrated how the seeing can affect the determination of these parameters.

  Cloud model určuje celkem 4 parametry: optická tloušťka, dopplerovská šířka, zdrojová funkce a rychlost ve směru zorného paprsku. Je ukázáno jak může seeing ovlivnit určení těchto parametrů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0155632