Number of the records: 1  

Neural complexity, dissociation, and schizophrenia

 1. 1. 0088975 - UPT-D 2008 RIV CZ eng J - Journal Article
  Bob, P. - Šusta, M. - Chládek, Jan - Glaslová, K. - Fedor-Ferybergh, P.
  Neural complexity, dissociation, and schizophrenia.
  [Neuronální komplexita, disociace a schizofrenie.]
  Medical Science Monitor. Roč. 13, č. 10 (2007), HY1-5. ISSN 1234-1010
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20650511
  Keywords : neural complexity * dissociation * schizophrenia
  Subject RIV: FH - Neurology
  Impact factor: 1.607, year: 2007

  Recent findings in studies on brain complexity and neural synchronization suggest the hypothesis that the specific functional fragmentation of neural subsystems could be linked to the dissociation and splitting in schizophrenia. The hypothesis tested in this study is that dynamic changes in electrodermal activity (EDA) as a measure of brain and autonomic activity could serve as an indicator of specific changes in neural complexity in schizophrenia patients.

  Současné studie mozkové komplexity a neuronální synchronizace podporují hypotézu, že specifická funkční fragmentace neuronálních subsystémů může být spojena s disociací a rozštěpením osobnosti u schizofrenie. V této studii byla testována hypotéza, že dynamické změny elektrodermální aktivity (EDA) mohou sloužit jako indikátor specifických změn v neuronální komplexitě u schizofrenních pacientů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0150338