Number of the records: 1  

Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) – biomarker of exposure to carcinogenic PAHs

 1. 1.
  0087263 - ÚEM 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Beskid, Olena - Binková, Blanka - Dušek, Zdík - Rössner st., Pavel - Solanský, I. - Kalina, I. - Židzik, J. - Popov, T. A. - Farmer, P. B. - Šrám, Radim
  Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) – biomarker of exposure to carcinogenic PAHs.
  [Chromosomové aberace analyzované metodou fluorescence in situ hybridizace (FISH) – biomarker expozice karcinogenním PAU.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 62-70. ISSN 0027-5107
  R&D Projects: GA MŽP SL/740/5/03
  Grant - others:EU(NO) 2000-00091
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50390512
  Source of funding: R - rámcový projekt EK
  Keywords : chromosomal aberrations * polycyclic aromatic hydrocarbons * occupational exposure
  Subject RIV: DN - Health Impact of the Environment Quality
  Impact factor: 4.159, year: 2007

  The results obtained in this study support the idea to use the FISH whole chromosome painting as a sensitive biomarker to evaluate both occupational and environmental exposure to carcinogens. The studied populations were policemen from Prague and Kosice and bus drivers from Sophia.

  Výsledky studie podporují názor, že metoda FISH s celochromosomovým barvením je citlivým biomarkerem pro hodnocení jak profesionální tak i environmentální expozice karcinogenům. Studovanými skupinami byli měsští strážníci z Prahy a Košic a řidiči autobusů ze Sofie.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149160