Number of the records: 1  

Dual triggering of DNA binding and fluorescence via photoactivation of a dinuclear ruthenium(II) arene complex

 1. 1.
  0083868 - BFÚ 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Magennis, S.W. - Habtemariam, A. - Nováková, Olga - Henry, J.B. - Meier, S. - Parsons, S. - Oswald, D.H. - Brabec, Viktor - Sadler, P.J.
  Dual triggering of DNA binding and fluorescence via photoactivation of a dinuclear ruthenium(II) arene complex.
  [Vyvolání vazby k DNA a fluorescence fotoaktivací dvojjaderným arenovým komplexem ruthenia(II).]
  Inorganic Chemistry. Roč. 46, č. 12 (2007), s. 5059-5068. ISSN 0020-1669
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA203/06/1239; GA ČR(CZ) GA305/05/2030; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : DNA * ruthenium * fluorescence
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 4.123, year: 2007

  The dinuclear RuII arene complexes [{(n6-arene)RuCl}2(u-2,3-dp)](PF6)2, arene = indan (1), benzene (2), p-cymene (3), or hexamethylbenzene (4) and 2,3-dpp = 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazine, have been synthesized and characterized. Upon irradiation with UVA light, complexes 1 and 2 readily underwent arene loss, while complexes 3 and 4 did not. The complexes 1 and 2 have the potential to combine both photoinduced cell death and fluorescence imaging of the location and efficiency of the photoactivation process.

  Byly syntetizovány a charakterizovány dvojjaderné arenové komplexy Ru99[{(n6-arene)RuCl}2(u-2,3-dpp)](PF6)2, arene = indan (1), benzen (2), p-cymen (3) nebo hexamethylbenzen (4) a 2,3-dpp = 2,3-bis(2-pyridyl)pyrazin. Po ozáření světlem UVA se z komplexů 1 a 2 odštěpily arenové skupiny, zatímco z komplexů 3 a 4 ne. Komplexy 1 a 2 mohou fotoaktivací vyvolávat smrt buněk a pomocí fluorescence lokalizovat a monitorovat účinnost fotoaktivačního děje.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004083
   
Number of the records: 1