Number of the records: 1  

Biological half-life of bromide in the rat depends primarily on the magnitude of sodium intake

 1. 1.
  0026375 - FGÚ 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
  Pavelka, Stanislav - Babický, Arnošt - Vobecký, Miloslav
  Biological half-life of bromide in the rat depends primarily on the magnitude of sodium intake.
  [Biologický poločas bromidu u potkana závisí primárně na velikosti příjmu sodíku.]
  Physiological Research. Roč. 54, č. 6 (2005), s. 639-644. ISSN 0862-8408
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50110509
  Keywords : biological half-life * bromide * sodium
  Subject RIV: ED - Physiology
  Impact factor: 1.806, year: 2005

  We have proved our hypothesis that the biological half-life of bromide depends on the magnitude of sodium intake rather than on the intake of chloride, as it is generally assumed. In adult male and female rats administered simultaneously with potassium 82Br-bromide and 24Na-sodium chloride, we demonstrated the parallel course of the excretion rates of bromide and sodium ions. The animals were exposed to various intakes of sodium ions accompanied with five different anions. Regardless of the anion accompanying the sodium ion, the excretion rates of 82Br- and 24Na+ ions were proportional to the magnitude of sodium intake in the animals

  Prokázali jsme naši pracovní hypotézu, že biologický poločas bromidu závisí na velikosti příjmu sodíku, a ne na příjmu chloridu, jak se všeobecně předpokládá. U dospělých samců a samic potkana, kterým byly současně aplikovány radioaktivně značené 82Br-bromid draselný a chlorid 24Na-sodný, jsme prokázali paralelní průběh rychlostí exkrece bromidových a sodných iontů. Zvířata byla vystavena různému příjmu sodných iontů doprovázených pěti různými anionty. Bez ohledu na typ aniontu doprovázející sodné ionty byly rychlosti exkrece 82Br- a 24Na+ iontů přímo úměrné velikosti příjmu sodíku u zvířat
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0116636