Number of the records: 1  

Člověk a rozhodování - rizika a nejistoty

 1. 1.
  0024389 - FLÚ 2006 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Loudín, Jiří
  Technověda jako produkce nového aneb v ohnisku civilizačních proměn.
  [Technoscience as production of novelty, or in focus of civilizational changes.]
  Člověk a rozhodování - rizika a nejistoty. Praha: ČVUT, 2005 - (Liška, V.; Loudín, J.), s. 76-81. ISBN 80-01-03312-0
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : technoscience * new production of knowledge * globalization
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Pojmem technověda je dnes označováno splývání vědy a techniky (high-tech obory jako např. biotechnologie či informační technologie), ale i jejich prorůstání se světem ekonomiky a politiky, komerční a mediální praxí. Z technovědy vycházejí rozhodující podněty civilizačních proměn. Jako vše nové, silné a inspirující v sobě skrývá dvojznačnost velkých nadějí a hrozeb. Paradoxně k plné aktualizaci technovědy může přispět jen renesance sociální role politiky a etiky.

  Concept of technoscience denotes not only merging science and technology (high-tech fields as biotechnologies and IT) but also their fibrillation with the world of economics and politics as well as with practices of commerce and media. As everything new, strong and inspiring, technoscience shelters in itself ambiguity of the great hopes and dangers. Paradoxically enough, only renaissance of the social role of politics and ethics may enable the full realization of its potentialities.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0114938