Number of the records: 1  

Kubečka, Jan

 1. 1.
  Name and SurnameKubečka Jan
  WorkplaceBC-A
  References (1) - Autorita projektu
  (4) - Autorita projektu
  (2) - Abstrakt
  (2) - Monografie kniha jako celek
  (9) - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
  (1) - Elektronický dokument
  (2) - Konferenční zborník (zahraniční konference)
  (106) - Článek v odborném časopise
  (13) - Konferenční příspěvek (tuzemská konference)
  (1) - Normy a směrnice
  (2) - Certifikované metodiky, léčebný postup, památkový postup
  (11) - Část monografie
  (12) - Článek v novinách
  (10) - Ostatní výsledky
  (2) - Patentový dokument
  (2) - Užitný vzor, průmyslový vzor
  (2) - Uspořádání konfrence
  (36) - Výzkumná zpráva
  Database200