Number of the records: 1  

Republika so Svätou korunou? Svätá koruna, idea republiky a historická ústava v maďarskom právnom poriadku

 1. 1.
  0541083 - ÚSP 2021 RIV CZ slo B - Monography
  Halász, Ivan
  Republika so Svätou korunou? Svätá koruna, idea republiky a historická ústava v maďarskom právnom poriadku.
  [The Republic with the Holy Crown? The Holy Crown, the Idea of Republic and the Historic Constitution in the Hungarian Legal Order.]
  Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2020. 132 s. ISBN 978-80-87439-49-4
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : constitution * crown * history * monarchy * republic * president * terminology
  OECD category: Law

  Kniha sa zaoberá s dôležitými revitalizovanými pojmami maďarskej ústavnej histórie (napr. historická/organická ústava, Svätá koruna, republikanizmus, terminológia etc.) Tieto pojmy sú osobitne aktuálne po prijatí nového Základného zákona Maďarska v roku 2011. Občas však spôsobujú problémy pre súčasnú ústavnoprávnu vedu, lebo ich dnešná interpretácia a aplikácia je veľmi zložitá a ťažká.

  The book deals with important notions of Hungarian constitutional history, which have also relevance today (e.g. historical/organic constitution, Holy Crown, republicanism, terminology etc.) These notions are very current after the adoption of the new Fundamental Law of Hungary in 2011. Sometimes these revitalised notions make problem for the current Hungarian legal sciences, because their interpretation is very different and difficult.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0318663

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.