Number of the records: 1  

Konkurz 1804: Bolzano a matematika v Českých zemích konce 18. století

 1. 1.
  0535599 - FLÚ 2021 RIV CZ cze J - Journal Article
  Makovský, Jan
  Konkurz 1804: Bolzano a matematika v Českých zemích konce 18. století.
  [Competition 1804: Bolzano and mathematics in the Czech lands at the end of the 18th century.]
  Dějiny věd a techniky. Roč. 52, č. 4 (2019), s. 167-209. ISSN 0300-4414
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GJ19-03125Y
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : History of eighteenth century mathematics * History of nineteenth century mathematics * Bolzano * Jandera * mathematical examination * Prague university
  OECD category: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Method of publishing: Metadata only

  Roku 1804 se po odchodu Stanislava Vydry uvolňuje stolice elementární matematiky na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Vyhlašuje se konkurz sestávající z psané a ústní části, do nějž se hlásí pouze dva kandidáti: Bernard Bolzano a Ladislav Jandera. Místo získává Jandera, zatímco Bolzano se stává učitelem Religionslehre. Na základě rukopisů dochovaných v Národním archivu představíme odpovědi obou kandidátů doplněné o kulturně-historické souvislosti výběrového řízení.

  In 1804 the chair for elementary mathematics at Charles-Ferdinand University became vacant as a result of the retirement of Stanislav Vydra. The examination, in which only Bernard Bolzano and Ladislav Jandera took part, consisted of a written and an oral part. The chair went to Jandera, while Bolzano became professor of “religious doctrine”. This paper examines the context, the answers of both candidates and the outcome of the competition, based on a number of related papers preserved in the Czech National Archives in Prague. Additionally, we present the Czech translation of Bolzano’s written answer which is published here for the first time.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0315573

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.