Number of the records: 1  

Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla

 1. 1.
  0503132 - ÚSP 2019 RIV CZ cze B - Monography
  Eliáš, Karel
  Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla.
  [Travelling Beyond the Boundaries of Positivistic Circles: A Digest.]
  Praha: Wolters Kluwer, 2018. 600 s. ISBN 978-80-7598-007-6
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : Emil Svoboda * civil law * inheritance law
  Subject RIV: AG - Legal Sciences
  OBOR OECD: Law

  Výbor z díla Emila Svobody, významného civilistického právníka období první republiky, je doplněn studií o životě a díla této osobnosti. Autor výboru zde kriticky hodnotí jeho nejvýznamnější díla, a to jak z pohledu významu pro současnou právní vědu, tak z pohledu soudobého, kdy Emil Svoboda působil na Univerzitě Komenského v Bratislavě a později jako profesor a děkan na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Úvodní studie k tomuto výboru z díla má 57 stran, a v tomto rozsahu dosud nebylo nic o této osobnosti publikováno. Jako podklad pro studii byla navíc použity i díla dosud nepublikovaná nebo obtížně dostupná.  A digest of the work by Emil Svoboda, a significant lawyer specializing in civil law during the time of the so-called “First Republic”, supplemented by a summary of his life and achievements. The digest’s author critically reviews Svoboda’s fundamental works, assessing their impact on both modern legal science now and in his lifetime when Emil Svoboda worked at Komenský University in Bratislava and later as the dean at the Faculty of Law of Charles University in Prague. The introductory study of the digest has 57 pages, making it the most extensive study of this personality so far, using works hitherto unpublished or normally inaccessible.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294951
   
   
Number of the records: 1