Number of the records: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0482791 - FLÚ 2018 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [DAVID, J.; MÁCHA, P.: Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014. 240 s. ISBN 978-80-7491-425-6]. Studie z aplikované lingvistiky. Roč. 8, č. 1 (2017), s. 135-138. ISSN 1804-3240
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : onomastics * cultural memory * cultural herritage
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  https://sites.ff.cuni.cz/studiezaplikovanelingvistiky/wp-content/uploads/sites/19/2017/11/Lenka_Reznikova_135-138.pdf

  Text hodnotí monografii věnovananou problematice vztahu míst a identity v současné české společnosti a centrálním otázkám z oblasti ochrany toponym. Zařazuje práci do širšího soudobého kontextu paměťových studií.

  The text evaluates the monograph devoted to the relationships of social places and identity in the comntemporary Czech society and to the central issues of the standardizationa and protection of toponyms. It assigns the monograph to the wider context of current memory studies.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278169
   
Number of the records: 1