Number of the records: 1  

Moudrost po čase své krize - v knize, jíž propůjčila jméno

 1. 1.
  0480964 - FLÚ 2018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hoblík, Jiří
  Moudrost po čase své krize - v knize, jíž propůjčila jméno.
  [Wisdom after the time of its crisis - in the book she gave her name.]
  Teologická reflexe. Roč. 22, č. 2 (2016), s. 126-144. ISSN 1211-1872
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GBP401/12/G168
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : wisdom * crisis of wisdom * Sapientia Salomonins
  OECD category: Religious studies

  V tomto článku se snažíme znovu promýšlet pojem “krize moudrosti” a vztahovat jej k důsledkům vývoje helénistického židovského myšlení. V deuterokanonické Sapientia salomonis spatřujeme doklad pro naše tázání. Odráží se v ní diferencované vyrovnávání s řeckou filosofií stejně jako nově pokládaná tradiční otázka souvislosti jednání a údělu. Obrana v knize exponované moudrosti usiluje demonstrovat její užitečnost pro všechny, kdo ji milují.

  In this article we want to rethink the notion of the “crisis of wisdom” and relate it to the outcome of the development of the Hellenistic-Jewish sapiential thinking. In the deuterocanonic Sapientia salomonis we see a relevant proof of our problem. This reflects the differentiated examination of Greek philosophy as well as the newly asked traditional question of the connection between doing and fate. In particular, the defense of the wisdom exposed in the book seeks to demonstrate its utility for all those who love it.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0276606

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.