Number of the records: 1  

Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času

 1. 1.
  0437601 - ÚSP 2015 CZ cze M - Monography Chapter
  Bárta, Jan
  Viktor Knapp v Československé akademii věd.
  Viktor Knapp. Vědecké dílo v proměnách času. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014 - (Gerloch, A.), s. 14-16. ISBN 978-80-7380-509-8
  Institutional support: RVO:68378122
  Keywords : Viktor Knapp * eminent lawyer * Czech Academy of Science
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Kapitola je věnovaná působení profesora Knappa na Československé akademii věd a zejména jeho významu pro Ústav státu a práva, kde zastával dlouhá léta funkci ředitele.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0241122

   
   
Number of the records: 1