Number of the records: 1  

Zařízení pro optické měření velikosti bublin v proudící kapalině

 1. 1.
  0385593 - ÚT 2013 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Hošek, Jan - Zima, Patrik
  Zařízení pro optické měření velikosti bublin v proudící kapalině.
  [Device for optical measurement of bubble count and size distribution in flowing.]
  Internal code: INV - 12014 ; 2012
  Technical parameters: Rozsah velikosti rozlišitelných bublin přibližně 5 až 500 mikrometrů, maximální přípustný objemový podíl (podíl plynné a kapalné fáze) 1 x 10-4 a maximální četnost událostí (bublin) 130 cm-3s-1. Kontinuální sběr dat, následné vyhodnocení, vyhodnocovací programy pro identifikaci bublin z optického měření v jazyce MATLAB.
  Economic parameters: Laboratorní zařízení představující optickou alternativu a kontrolu komerčně dostupných akustických bublinkových spektrometrů pro kontinuální měření počtu a velikosti bublin v proudící kapalině
  R&D Projects: GA ČR GAP101/10/1428; GA ČR(CZ) GA101/07/1612
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : bubble counter * optical bubble spectrometry * nuclei content
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Předkládané zařízení měří počet a velikost bublin v proudící kapalině. Měřená kapalina pomalu protéká měřící komůrkou z opticky průhledného materiálu s průtočným průřezem 1 cm2. Zařízení využívá dva principy měření: i) k určení velikosti bublin protékajících objemem přibližně 0,048 cm3 uvnitř měřící komůrky je použit princip fázově Dopplerova anemometru; ii) k určení počtu bublin je použita metoda IPI (Interference Particle Imaging) v osvětleném objemu měřící komůrky o velikosti 0,174 cm3. Osvětlení měřícího prostoru je zajištěno dvěma svazky laserového světla vytvářejícími interferenční proužky s měnitelnou roztečí.

  The proposed device measures the bubble count and size distribution of bubbles in a flowing liquid. The measured liquid slowly flows through the measurement chamber made of optically transparent material with cross-section about 1 cm2. The device utilizes two measurement principles: i) the diameter of bubbles flowing through the volume of approx. 0.048 cm3 inside the measurement chamber is measured using Phase-Doppler Anemometry; ii) the bubble count is determined using Interference Particle Imaging (IPI) in the illuminated volume of the measurement chamber of approx. 0.174 cm3. The illumination of the measurement volume is provided by two laser beams generating interference fringes with variable spacing.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0217495

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.