Number of the records: 1  

"Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka

 1. 1.
  0364518 - FLÚ 2012 RIV CZ cze J - Journal Article
  Řezníková, Lenka
  "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka.
  ["Examination of the Witnesses" as a Technique of Decomposition of the Masternarative: Myth of the Moravian Field and its Transformation in the Historical Narration of Oldřich Daněk.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 82-91. ISSN 0231-634X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : myth * Roland Barthes * Oldřich Daněk * metahistory * loyalty * the Battle of the Moravian field
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  S použitím konceptu moderních mýtů Rolanda Barthesa analyzuje studie sémantické transformace v mytickém narativu bitvy na Moravském poli. Hlavní změnu spatřuje v proměně historického konceptu loajality v metahistorický koncept ztráty masternarativu, jak jej symptomaticky prezentuje román Oldřicha Daňka Král bez přílby z roku 1971.

  The study applied Roland Barthes' concept of modern myths and analyzes semantic transformation in the mythic narratives of the Battle of the Moravian field. It focuses on the transformation of a historical concept of loyalty into metahistorical concept of loss of masternarrative, present in Oldřich Daněk's novel Král bez přílby (King without a Helmet, 1971).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0199986
   
Number of the records: 1