Number of the records: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  0342719 - FLÚ 2011 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [FULDA, D.; TSCHOPP, S.S.: Literatur und Geschichte. Ein Kompendium zu ihrem Verhältnis von der Auflärung bis zur Gegenwart. Berlin – New York 2002]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 102, č. 1 (2004), s. 138-140. ISSN 0862-6111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : historiography * literature * interdisciplinarity
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Text je recenzí kompendia věnovaného vztahům historie a literatury, resp. historiografie a literární vědy. Na základě textů, obsažených v kompendiu resumuje, které směry se ukazují jako relevantní pro studium těchto vztahů jako relevantní a kde jsou naopak limity interdisciplinárního bádání.

  The Text is a review of the compendium devoted to the relations between history and literature. Based on the texts included in compendium it summarizes, which theoretical trends seem to be relevant for the research of these relations and, on the contrary, where and why the interdisciplinary approaches are limited.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185376
   
Number of the records: 1