Number of the records: 1  

[Conditio humana - recenze]

 1. 1.
  0342716 - FLÚ 2011 CZ cze R - Book Review
  Řezníková, Lenka
  [Conditio humana - recenze].
  [Conditio humana - review.]
  [STORCHOVÁ, L.: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu „Antropologie – historie – teorie“ konaného na FHS UK v Praze dne 17. II. 2005. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894. ISSN 0009-0468
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : conditio humana * historical anthropology
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Text je recenzí knihy Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu Antropologie – historie – teorie“ konaného na FHS UK v Praze dne 17. II. 2005. Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007. Uvádí knihu do kontextu diskusí, které byly a jsou vedeny nad pojmem „conditio humana“ od Aristotela po Jürgena Habermase a sleduje, jak jej autoři jednotlivých textů obsažených ve sborníku reflektují a nahlížejí ve vztahu k historické antropologii, která je společným konceptuálním těžištěm sborníku.

  The text is a review of the proceedings Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu Antropologie – historie – teorie“ . Praha, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2007. It contextualizes the reviewed publication in the long-running discussion around the conception of the “conditio humana” from Aristoteles till Jürgen Habermas, and observes, how the authors of the texts reflect this conception in the relation to the field of historical anthropology that is the commonplace of the texts in the proceedings.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185374
   
Number of the records: 1