Number of the records: 1  

Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí

 1. 1.
  0342692 - FLÚ 2011 RIV CZ cze J - Journal Article
  Řezníková, Lenka
  Co reprezentují historické reprezentace? Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performancí.
  [What do Historical Representations Represent? Epistemological Scepticism between Assertion and Performance.]
  Dějiny - teorie - kritika. Roč. 2, č. 2 (2005), s. 45-64. ISSN 1214-7249
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : historical representation * epistemological scepticism * Julian Barnes * Gustav Flaubert * performance
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Studie se zaměřuje na otázku literární historických reprezentací ve fikci kolem roku 1900 a ke konci 20. století. Srovnává povahu a formu epistemologického skepticismu o možnostech a významu historických znalostí autorů v obou těchto obdobích.

  The study is concerned with the question of literary historical representations in fiction around 1900 and towards the end of the 20th century. It compares the nature and form of the epistemological scepticism about the possibilities and meaning of historical knowledge articulated by writers in both these periods.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0185356
   
Number of the records: 1