Number of the records: 1  

Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice

 1. 1.
  0582196 - ÚDU 2024 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Janáčová, Eva - Homola, A.
  Zachování paměti. Pomníky a památníky holokaustu v České republice.
  [Preserving Memory. Holocaust Monuments and Memorials in the Czech Republic.]
  [Praha, 24.10.2023-24.10.2023, (K-EUR 48/2)]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DH23P03OVV014
  Keywords : holocaust * monument * memorial
  OECD category: Arts, Art history
  https://www.udu.cas.cz/archiv/content_cz/program_konference_24.10.2023.pdf

  Konference se zaměřila na odborné zhodnocení tématu pomníků a památníků holokaustu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Cílem setkání bylo představit jak historické a uměnovědné okolnosti vzniku těchto často opomíjených děl, tak jejich teoretická východiska, stejně jako následnou recepci pomníků a památníků holokaustu. V širším společenském a kulturním kontextu nás zajímal problém formování židovské i romské identity, stejně jako téma individuální, kolektivní a kulturní paměti tragédie holokaustu a jejich projekce do konkrétních pomníkových realizací.

  The conference focused on expert evaluation of the topic of Holocaust monuments and memorials in Bohemia, Moravia and Silesia. The aim of the meeting was to present both the historical and art-science circumstances of the creation of these often neglected works, as well as their theoretical starting points, as well as the subsequent reception of Holocaust monuments and memorials. In the broader social and cultural context, we were interested in the problem of the formation of Jewish and Roma identity, as well as the topic of individual, collective and cultural memory of the tragedy of the Holocaust and their projection into concrete monument realizations.
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0350287

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  program_konference_24.10.2023.pdf01.4 MBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.