Number of the records: 1  

Mikroplasty v přírodě a co s nimi

 1. 1.
  0560007 - ÚCHP 2023 cze A - Abstract
  Spáčilová, Markéta - Dytrych, Pavel - Kaštánek, František - Šolcová, Olga
  Mikroplasty v přírodě a co s nimi.
  [Microplastics in nature and what to do with them.]
  [konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2021 /68./. Liblice, 16.05.2022-18.05.2022]
  Method of presentation: Přednáška
  R&D Projects: GA MPO(CZ) FV40126
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : organic micropollutants * microplastics * Raman infrared spectroscopy
  OECD category: Chemical process engineering

  V rámci práce byla provedena příprava a charakterizace mikroplastových částic pěti nejpoužívanějších plastů: polyethylenu, polyamidu, polytetrafluorethylenu, polyethylenglykoltereftalátu a polystyrenu. Mikroplastové částice byly připraveny obrušováním běžně dostupných plastů tak, aby jejich vlastnosti co nejvíce odpovídaly skutečným mikroplastům vyskytujícím se v životním prostředí. Charakterizace připravených částic byla provedena pomocí skenovací elektronové mikroskopie a Ramanovy i infračervené spektroskopie. Charakterizované částice byly použity jako simulovaná kontaminace v testovaných vodách. V rámci testování byla vyvinuta metodika pro určení počtu částic mikroplastů obsažených v simulovaných vzorcích vod, včetně možnosti jejich odstranění pomocí sorbentů na bázi přírodních bentonitů a zeolitů. Účinnost sorbentů byla optimalizována pomocí modifikace vložením různých funkčních skupin. Na připravených mikroplastových částicích byla také simulována degradace pomocí UV záření středotlakou rtuťovou výbojkou, což přineslo informace o změnách ve struktuře jednotlivých typů plastů v závislosti na délce expozice.


  The preparation and characterization of microplastic particles of the five most commonly used plastics: polyethylene, polyamide, polytetrafluoroethylene, polyethylene glycol terephthalate and polystyrene were carried out. The microplastic particles were prepared by abrading commonly available plastics to make their properties as close as possible to actual microplastics found in the environment. Characterization of the prepared particles was performed by scanning electron microscopy and Raman and infrared spectroscopy. The characterised particles were used as simulated contamination in the tested waters. A methodology was developed to determine the number of microplastic particles present in the simulated water samples, including the possibility of removing them using sorbents based on natural bentonites and zeolites. The efficiency of the sorbents was optimized by modification through the insertion of different functional groups. Degradation by UV irradiation with a medium-pressure mercury lamp was also simulated on the prepared microplastic particles, providing information on the changes in the structure of the different types of plastics depending on the length of exposure.
  Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0333117

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Spáčilová_Abstrakt_CHISA.docx016.4 KBAuthor’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.