Number of the records: 1  

Monitoring mikropohybov v jaskyniach Slovenského a Ochtinského krasu

 1. 1.
  0545807 - ÚSMH 2022 RIV SK slo J - Journal Article
  Hochmuth, Z. - Briestenský, Miloš - Zacharov, M. - Stemberk, Josef - Petro, L. - Littva, J. - Bella, P. - Gaál, Ľ. - Hraško, Ľ. - Stankovič, J.
  Monitoring mikropohybov v jaskyniach Slovenského a Ochtinského krasu.
  [Microdisplacements monitoring in the caves of Slovak and Ochtiná karsts.]
  Slovenský kras. Roč. 58, č. 2 (2020), s. 169-180. ISSN 0560-3137
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LM2015079; GA MŠk LM2010008
  Institutional support: RVO:67985891
  Keywords : fault displacement monitoring * tectonic pulses * increased stess * Slovak Karst * Ochtiná Karst
  OECD category: Geology
  Method of publishing: Open access

  esť monitorovaných zlomov v oblasti Slovenského krasu a Ochtinského krasu preukázalo pokračujúcu aktivitu a vysokú citlivosť na zmeny napäťového poľa. Vysledovali sme tri spoločné obdobia so zvýšeným napätím v polovici 2013, 2014/2015 a polovici roku 2017. Najvýraznejším bolo obdobie na prelome 2014/2015. Toto nám umožnilo vypočítať SV-JZ orientáciu napätia na lokalitách Drienovská jaskyňa a jaskyňa Skalistý potok. Na druhú stranu, dlhodobý režim reflektuje SV-JZ orientovanú extenziu. Táto skutočnosť je zreteľná z prevažujúceho poklesávania východných blokov v jaskyni Skalistý potok. Štvrté obdobie reprezentuje relaxáciu/uvoľnenie napätia, ktorá sa udiala na konci roku 2018. Bola dokumentovaná poklesom na oboch miestach v jaskyni Skalistý potok, otváraním zlomu na mieste Drienovská 1 a poklesom v Krásnohorskej jaskyni. Toto relaxačné obdobie predchádzalo kľudné obdobie, počas ktorého neboli zaregistrované výrazné pohyby. Súčasné výsledky rovnako poukázali, že mikropohyby môžu dosahovať stotiny až desatiny mm za rok.

  Six monitored faults displayed continuous activity and high sensitivity to stress field changes in the Slovenský karst and Ochtiná karst. We observed three mutual periods with increased stress in half of 2013, 2014/2015 and half of 2017. The most significant one was the 2014/2015 period. This period enabled us to compute NW-SE stress orientation at localities the Drienovská Cave and the Skalistý potok Cave. On the other hand, the long-term regime represents the NE-SW striking extension. It is obvious from prevailing eastern blocks subsidence in the Skalistý potok Cave. The fourth period represents stress relaxation at the end of 2018. It was documented by subsidence at the Skalisty potok 1 and 2 sites, fault opening at the Drienovská 1 site, and subsidence in the Krásnohorská Cave. That relaxing period was preceded by a calm period, without any significant displacements. Furthermore, recent results show that displacements reach a hundredth and tenth of mm per year.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0324914

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Briestenský-Monitoring mikropohybov v jaskyniach Slovenskeho krasu.pdf8981 KBAuthor’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.