Number of the records: 1  

Makromolekulární konjugáty pro vizualizaci a separaci proteinů a buněk

 1. 1.
  0543377 - ÚOCHB 2022 RIV cze P - Patent Document
  Šácha, Pavel - Konvalinka, Jan - Schimer, Jiří - Knedlík, Tomáš - Navrátil, Václav - Tykvart, Jan - Sedlák, František - Majer, Pavel - Cígler, Petr - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Strohalm, Jiří
  Makromolekulární konjugáty pro vizualizaci a separaci proteinů a buněk.
  [Macromolecular conjugates for visualizing and separating proteins and cells.]
  2021. Owner: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova. Date of the patent acceptance: 22.04.2021. Patent Number: 308807
  R&D Projects: GA MŠMT LO1302; GA ČR(CZ) GA16-02938S
  Institutional support: RVO:61388963 ; RVO:61389013
  Keywords : antibody mimetics * flow cytometry * ELISA * protein targeting * polymer conjugates * molecular recognition * HPMA
  OECD category: Biochemistry and molecular biology; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308807.pdf

  Makromolekulární vodorozpustné konjugáty založené na syntetickém kopolymeru, na nějž jsou kovalentní vazbou připojeny alespoň jedna afinitní kotva, alespoň jedna reportérová skupina a alespoň jedna směrovací skupina. Tyto makromolekulární konjugáty lze použít pro identifikaci, vizualizaci, kvantifikaci nebo izolaci proteinů a/nebo buněk.

  Macromolecular water-soluble conjugates based on a synthetic copolymer to which at least one affinity anchor, at least one reporter group and at least one targeting group are covalently attached. These conjugates can be used to identify, visualize, quantify, or isolate proteins and / or cells.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320591

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.