Number of the records: 1  

Makromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů

 1. 1.
  0543370 - ÚOCHB 2022 RIV cze P - Patent Document
  Šácha, Pavel - Konvalinka, Jan - Schimer, Jiří - Knedlík, Tomáš - Šubr, Vladimír - Ulbrich, Karel - Strohalm, Jiří
  Makromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů.
  [Macromolecular conjugates for protein isolation, immobilization and visualization.]
  2021. Owner: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze. Date of the patent acceptance: 11.03.2021. Patent Number: 308742
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA16-02938S; GA MŠk LO1302; GA MZd(CZ) NV15-31379A
  Institutional support: RVO:61388963 ; RVO:61389013
  Keywords : antibody mimetics * polymer * His tag
  OECD category: Biochemistry and molecular biology; Polymer science (UMCH-V)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308742.pdf

  Řešení poskytuje makromolekulární konjugát pro selektivní interakci s proteiny, který obsahuje syntetický kopolymer, na nějž je kovalentní vazbou připojena alespoň jedna vazebná skupina a alespoň jedna další skupina vybraná z afinitní kotvy a reportérové skupiny. Makromolekulární konjugát je vhodný zejména pro identifikaci, vizualizaci, kvantifikaci nebo izolaci proteinů a/nebo buněk in vitro.

  The solution provides a macromolecular conjugate for selective interaction with proteins, which comprises a synthetic copolymer to which at least one linking group is attached by a covalent bond and at least one additional group selected from an affinity anchor and a reporter group. The macromolecular conjugate is particularly suitable for identifying, visualizing, quantifying or isolating proteins and / or cells in vitro.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320585

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.