Number of the records: 1  

Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách. Pilotná štúdia

 1. 1.
  0541142 - ARÚ 2022 RIV SK slo J - Journal Article
  Petriščáková, K. - Verčík, M. - Pavúk, P. - Limburský, Petr - Daněček, David - Ernée, Michal
  Od nástrojov a zbraní k symbolom: analýza pracovných stôp na kovových dýkach staršej doby bronzovej v Čechách. Pilotná štúdia.
  [From tools and weapons to symbols: use-wear analysis of the Early Bronze Age metal daggers in Bohemia. Pilot study.]
  Slovenská archeológia. Roč. 68, Suppl. 1 (2020), s. 459-469. ISSN 1335-0102
  Grant - others:AV ČR(CZ) AP1903
  Program: Akademická prémie - Praemium Academiae
  Research Infrastructure: AIS CR II - 90134
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : Bohemia * Early Bronze Age * graves * daggers * use-wear analysis
  OECD category: Archaeology
  Method of publishing: Open access
  https://www.sav.sk/journals/uploads/0315171439_petriscakova_vercik_pavuk_limbursky_danecek_ernee.pdf

  Staršia doba bronzová je na našom území spojená s výskytom kovových dýk v hrobov kontexte. Domáce bádanie sa zatiaľ uchyľovalo len k obecnému konštatovaniu prítomnosti dýk v hroboch na báze chronológie a typológie týchto artefaktov. Funkcia dýk a ich význam v sociálnom kontexte ostávali značnú dobu opomínané. Metodické postupy analýzy pracovných stôp vytvorené v zahraničí na typologicky odlišných artefaktoch spojených hlavne s fenoménom vojenstva ukazujú na veľký potenciál využitia týchto postupov na dýkach z hrobov únětickej kultúry v našom prostredí. Pilotná štúdia analýzy pracovných stôp je zameraná na stopy použitia, post-depozičné procesy a rezíduá. Získané predbežné výsledky poukazujú na význam aplikácie analýzy na kovových dýkach, ktorá by pomohla rekonštruovať celkový systematický kontext tzv. “životný cyklus artefaktov”.

  In our lands, the Early Bronze Age is commonly associated with the occurrence of daggers in graves. However, the majority of research linked with the publication or further analysis of the local dagger finds usually highlighted just their occurrence (or not) in the graves per se, followed by a discussion of their chronology and typology. The function of the daggers and their role in a social context have not been tackled that much so far. Abroad, on the contrary, a whole methodology for the study of use-wear traces on bronze artefacts has been developed in the meantime. And while it has been applied to typologically different specimens, mainly artefacts linked to warfare, we are equally convinced of its applicability to daggers deposited in the graves of the Únětice culture. This pilot study therefore targets traces of their specific use, the influence of post-depositional processes, and the interpretation of organic residues. The preliminary results highlight the applicability of such an approach to the daggers as well and indicate their potential for the reconstruction of the ‘life cycle of the artefacts’.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0320413

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.