Number of the records: 1  

Studium tepelných vlastností deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami DSC-TG-MS

 1. 1.
  0538567 - FZÚ 2021 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Zemenová, Petra - Král, Robert - Henych, Jiří - Stehlík, Štěpán
  Studium tepelných vlastností deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami DSC-TG-MS.
  [Study of thermal properties of deagregated detonation nanodiamond by DSC-TG-MS analyses.]
  Sborník příspěvků 22. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2020 - (Dohnalová, Ž.; Šulcová, P.), s. 78-83. ISBN 978-80-7560-296-1.
  [Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech /22./. Pardubice (CZ), 24.09.2020-24.09.2020]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) EF16_019/0000760; GA MŠMT LM2018110; GA ČR(CZ) GJ18-11711Y
  Grant - others:OP VVV - SOLID21(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760
  Institutional support: RVO:68378271 ; RVO:61388980
  Keywords : degraded detonation nanodiamonds * thermal analysis
  OECD category: Nano-materials (production and properties); Inorganic and nuclear chemistry (UACH-T)

  Příspěvek se zabýval studiem tepelných procesů u různě zpracovaných a frakcionovaných vzorků deagregovaných detonačních nanodiamantů metodami termických analýz (DSC-diferenční skenovací kalorimetrie a TG-termogravimetrie) a analýzy plynných produktů (MS-hmotová spektrometrie).

  This contribution deals with the study of thermal processes in different samples of detonation nanodiamond by thermal analyses (DSC-differential scanning calorimetry and TG-thermogravimetry) coupled with evolved gas analysis (EGA) by mass spectroscopy (MS).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0317489

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.