Number of the records: 1  

Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

 1. 1.
  0536865 - KNAV 2021 RIV CZ cze Z - Pilot plant, v. technol., variety, breed
  Veselá, Lenka - Šícha, Vojtěch - Marek, J. - Hradilová, Marta
  Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800.
  [Knihověda.cz: The Portal of the History of Czech Book Culture up to 1800.]
  Internal code: Knihověda.cz ; 2020
  Technical parameters: Protokol o ověření výsledku Zpolop v praxi a Smlouva o využití výsledků uzavřena s Moravskou zemskou knihovnou v Brně: uzavřeno 17.12.2020.
  Economic parameters: volně přístupné bez licence
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : book history * Database of Bibliographic Sources * manuscripts * Encyclopaedia of the Book in the Czech Middle Ages and in the Early Modern Period * infrastructure for book history * Map of Printed Production in Bohemia and Moravia up to 1800 * printed books
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://www.knihoveda.cz/

  Portál Knihověda.cz představuje část základní infrastruktury pro výzkum české knižní kultury do roku 1800 v podobě integrovaných bibliografických zdrojů, výkladových textů a také nových výzkumných nástrojů. Do portálu jsou zapojeny Databáze bibliografických zdrojů, ve které jsou integrovány především dvě větve české retrospektivní bibliografie a databáze rukopisů. Součástí portálu je také interaktivní Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800 a Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. Cílem portálu je vytvoření nové platformy pro základní výzkum české knižní kultury s důrazem na její popularizační a edukační potenciál.

  The Knihověda.cz website represents a component of the basic infrastructure for research of Czech book culture until 1800 in the form of integrated bibliographic sources, interpretive texts and new research tools. The Database of Bibliographic Sources is involved in the portal, in which two branches of the Czech retrospective bibliography and the database of manuscripts are mainly integrated. The portal also includes an interactive Map of Printed Production in Bohemia and Moravia up to 1800 and The online Encyclopaedia of the Book in the Czech Middle Ages and in the Early Modern Period. The goal of the portal is to create a new platform for basic research into Czech book culture with an emphasis on its popularization and educational potential.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0314841

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.