Number of the records: 1  

Justus et bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského

 1. 1.
  0533218 - FLÚ 2021 CZ cze B - Monography
  Podavka, Ondřej (ed.)
  Justus et bonus: Ad honorem Jiří Beneš: křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského.
  [Justus et Bonus: In Honour of Jiří Beneš: Christian Culture and Education in the Czech Lands from the Middle Ages to Comenius.]
  Praha: Filosofia, 2020. 369 s. ISBN 978-80-7007-630-9
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Johannes Amos Comenius * Classical Philology * Cultural History * Neo-Latin studies * Medieval studies
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OECD category: Specific languages

  Kniha Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského představuje soubor odborných textů z oborů klasické filologie, medievistiky, neolatinistiky, bohemistiky, komeniologie aj. k poctě předního českého novolatinisty a komeniologa Jiřího Beneše, který je dlouholetým pracovníkem Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR a roku 2020 oslavil 70. narozeniny.

  The book Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského represents a collection of scientific texts from the disciplines of Classical Philology, Medieval Studies, Neo-Latin Studies, Czech Studies, Comenius Studies and others written in honour of the eminent Czech Neo-Latinist and comeniologist Jiří Beneš who has worked for many years in the Institute for Classical Studies of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of the Czech Republic, and in May of 2020 celebrated his 70th birthday.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311675

   
   
Number of the records: 1