Number of the records: 1  

Jan Eisner a jeho působení na Slovensku v letech 1919-1939

 1. 1.
  0533078 - ARÚ 2021 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Starcová, Marcela
  Jan Eisner a jeho působení na Slovensku v letech 1919-1939.
  [Jan Eisner and his activity in Slovakia in 1919-1939.]
  Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave pre Katedru archeológie, Filozofická fakulta, 2020 - (Neumann, M.; Mellnerová Šuteková, J.), s. 133-153. Studia archaeologica et mediaevalia, 14. ISBN 978-80-223-4940-6.
  [Dejiny archeológie. Archeológia v Československu v rokoch 1918-1948. Bratislava (SK), 03.12.2018-06.12.2018]
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985912
  Keywords : State Institute of Archaeology * Jan Eisner * Děvín Hillfort * Slovak National Museum
  OECD category: Archaeology
  https://www.researchgate.net/publication/344265932_Dejiny_Archeologie_Archeologia_v_Ceskoslovensku_v_rokoch_1918-1948

  V roce 1919 byl založen Státní archeologický ústav v Praze. Jeho úkolem bylo kromě vědeckého výzkumu vybudovat oborovou infrastrukturu a pečovat o archeologické dědictví na území státu. Archeologické výzkumy měli na starosti tři státní konzervátoři. Jan Eisner byl konzervátorem pro Slovensko, kde strávil 20 let svého aktivního života. Po dobu svého působení na Slovensku studoval dosud shromážděný archeologický materiál v rámci soukromých i muzejních sbírek, zároveň vedl řadu terénních výzkumů a věnoval se ochraně pravěkých a historických památek. Nálezy shromažďoval ve sbírkách Slovenského vlastivědného muzea, zpřístupňoval je veřejnosti i prostřednictvím přednášek a výstav. Jan Eisner působil i jako vysokoškolský pedagog na FF UKo, kde se podílel na vybudování katedry archeologie.

  In 1919 the State Institute of Archaeology (SIA) was founded. The main tasks of the SIA were: scientific research, protection of ancient and historical monuments as a part of the national archaeological heritage and creating of archaeological infrastructure within the territory of Czechoslovakia. The three state conservatories took care of archaeological excavations and findings. Jan Eisner was working as the state conservator in Slovakia for 20 years. He studied all the museum collections in Slovakia, he led a lot of field researches. A great attention he devoted to the protection of ancient and historical monuments. All the research findings he collected in Slovak National Museum (SNM) in Bratislava. Jan Eisner is considered to have been a teacher of the first generation of Slovak archaeologists.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0311570

   
   
Number of the records: 1