Number of the records: 1  

Palivo ve formě pelet a briket vyrobené z čistírenských a papírenských kalů pro spalování ve fluidních kotlích.

 1. 1.
  0523834 - ÚCHP 2021 RIV cze P1 - User Module
  Šolcová, Olga - Čárský, Milan - Soukup, Karel - Topka, Pavel - Hejtmánek, Vladimír - Svátek, A. - Medek, M. - Čabelka, V. - Beneš, D. - Rybyšar, O. - Pešek, T.
  Palivo ve formě pelet a briket vyrobené z čistírenských a papírenských kalů pro spalování ve fluidních kotlích.
  [Fuel pellets and briquettes made from sewage and paper sludge for burning in fluidised bed boilers.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - REMA Systém, a.s. - BRIKLIS, spol. s r.o. Date of the utility model acceptance: 09.06.2020. Utility model number: 34067
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TN01000048
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : sewage and paper sludge * pellets * briquettes
  OECD category: Chemical process engineering
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0034/uv034067.pdf

  Předkládané technické řešení se týká nového typu pevného paliva, zejména pro využití ve fluidních kotlích, ve formě pelet s vlhkostí 12 až 15 hmot.%, vyrobeného z čistírenských kalů, případně ze směsi čistírenských a papírenských kalů, obsahujících v surovém stavu průměrnou vlhkost 80 %. Sušení kalů je prováděno v rotační peci na požadovanou vlhkost vhodnou pro výrobu pelet nebo briket, přičemž granulometrie připravených paliv splňuje požadavky pro fluidní spalování ve vrstvě inertního materiálu, především písku, s výhřevností nad 10 MJ/kg.

  The technical solution relates to a new type of solid fuel, especially for use in fluidized bed boilers, in the form of pellets with a moisture content of 12 to 15% by weight, made from sewage sludge or a mixture of sewage and paper sludges possessing as a raw material an average water content of 80%. The drying of the sludge is carried out in a rotary kiln to the required humidity suitable for the production of pellets or briquettes. The granulometry of the prepared fuels meets the requirements for fluidized bed combustion in a layer of inert material, especially sand, with a calorific value above 10 MJ/kg.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0309381

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv034067.pdf1717.2 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.