Number of the records: 1  

Hydrometalurgické postupy získávání Zn z popílků ze ZEVO.

 1. 1.
  0521806 - ÚCHP 2020 CZ cze A - Abstract
  Korotenko, Ekaterina
  Hydrometalurgické postupy získávání Zn z popílků ze ZEVO.
  [Hydrometallurgical processes of Zn recovery from fly ash from ZEVO.]
  Plenární studentské desetiminotovky - Soutěž o cenu firmy Helago. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2019. ISBN N.
  [Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019 /66./. 21.10.2019-24.10.2019, hotel Jezerka, přehrada Seč]
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : fly ash * underground deposits * hydrometallurgical methods
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  http://2019.chisa.cz/p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ej%C3%ADc%C3%ADposteryceny

  Popílky ze ZEVO mají charakter nebezpečných odpadů a historicky byly považovány za obtížně zpracovatelný a nežádoucí odpad. V současné době jsou popílky nejčastěji ukládány do podzemních uložišť (např. do solných dolů) nebo jsou po předúpravě stabilizací/solidifikací ukládány na skládku. Poslední vývoj ovšem ukazuje, že popílky mohou být uvažovány rovněž jako sekundární zdroje vybraných komodit, a to zejména kovů jako jsou Zn, Cu, Sb či solí. Příspěvek představuje hydrometalurgické metody, které jsou k získávání těchto složek používány, spolu s prvotními výsledky snahy aplikovat tyto metody v ČR.

  ZEVO fly ash has the character of hazardous waste and has historically been considered as difficult to process and undesirable waste. At present, fly ash is most often deposited in underground deposits (eg in salt mines) or is deposited in landfill after pre-treatment by stabilization / solidification. Recent developments, however, show that fly ash can also be considered as secondary sources of selected commodities, especially metals such as Zn, Cu, Sb or salts. The paper presents the hydrometallurgical methods used to obtain these components together with the initial results of the effort to apply these methods in the Czech Republic.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0306372

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Ing.docx019.5 KBOtheropen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.