Number of the records: 1  

Zařízení pro separování alespoň dvou společně propagujících se svazků elektromagnetického záření a polarizátor

 1. 1.
  0519841 - FZÚ 2020 RIV cze P1 - User Module
  Novák, Ondřej - Csanaková, Bianka
  Zařízení pro separování alespoň dvou společně propagujících se svazků elektromagnetického záření a polarizátor.
  [Apparatus for separating at least two co-propagating electromagnetic radiation beams and a polarizer.]
  2019. Owner: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 03.09.2019. Utility model number: 33167
  R&D Projects: GA MŠk EF15_006/0000674; GA MŠk LO1602
  Grant - others: OP VVV - HiLASE-CoE(XE) CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_006/0000674
  Institutional support: RVO:68378271
  Keywords : separator * polarizer * mid-infrared * silicon
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/35933&plang=CS

  droje záření ve střední infračervené oblasti mají uplatnění v medicíně, průmyslu a při sledování znečištění prostředí. Užitný vzor prezentuje zařízení sloužící k oddělení svazků o různých vlnových délkách, které jsou generovány optickým parametrickým zdrojem záření. Zařízení je použitelné též jako polarizátor. Principem zařízení je soustava destiček umístěných pod Brewsterovým úhlem. Zařízení pokrývá široký rozsah vlnových délek záření, který je určen transmisí použitého materiálu destiček. Zařízení je použitelné pro svazky o vysokém výkonu.


  Mid-infrared sources are applicable in medicine, industry and environmental monitoring. Utility pattern presents a device for separation of beams of different wavelengths. Such beams are generated by an optical parametric source of radiation. The device can be utilized as a polarizer as well. The device is based on multiple plates arranged under the Brewster angle. The device covers very broad wavelength range defined by the transmission of the material of the plates. The device can operate with high average power beams.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304826

   
   
Number of the records: 1