Number of the records: 1  

Buddhistická diplomacie Číny II. Snaha získat rozhodující slovo v rámci světové buddhistické komunity

 1. 1.
  0519642 - OÚ 2020 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hrubý, Jakub
  Buddhistická diplomacie Číny II. Snaha získat rozhodující slovo v rámci světové buddhistické komunity.
  [Chinese Buddhist Diplomacy Towards the International Buddhist Community.]
  Nový Orient. Roč. 73, č. 4 (2018), s. 12-20. ISSN 0029-5302
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : China * buddhist diplomacy * World Buddhist Forum * Dalai Lama * Tibetan diaspora
  OECD category: Political science
  Method of publishing: Metadata only

  Článek mapuje užití buddhismu jako jednoho z nástrojů kulturnědiplomatické ofenzivy ČLR, jejímž cílem je vylepšení image země a dosažení specifických strategických cílů. Dovolávání se sdílených hodnot skrze Buddhovo učení hraje roli zejména ve vztahu k zemím jižní a jihovýchodní Asie. Kromě toho cílí Čína i na světovou komunitu buddhistických věřících jako celek a čínská vláda dlouhodobě systematicky usiluje o to, aby byla vnímána jako přirozená autorita v rámci buddhistické oikumeny. Mezinárodní kongresy, ekumenická setkání zástupců všech forem Buddhova učení stejně jako podpora vzdělávacích institucí odkazují k tradici osvícených vládců indického, potažmo čínského starověku, a jako takové jsou zcela jasným a obecně srozumitelným vyjádřením čínských ambicí stanout v čele světové buddhistické obce

  Besides strengthening bilateral ties with selected Asian countries China finds it useful to employ Buddhist diplomacy on a larger scale. This article describes activities targeting the international Buddhist community, such as the organization of World Buddhist Fora, round tables, and congresses and support for Buddhist higher education, and argues that Beijing is taking advantage of the absence of an overarching Buddhist institutional structure and trying to gain more influence within the community and secure a position of undisputed legitimate authority in Buddhist affairs. Acknowledgment of such an authority is crucial for the strategic interests of the PRC as it directly relates to the question of Tibet. Symbolic capital acquired through the organization of international Buddhist events should eventually outweigh the influence of the Tibetan exile movement and the Dalai Lama
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0304648

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.