Number of the records: 1  

Konstrukce cely pro RF past

 1. 1.
  0517633 - ÚPT 2020 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Ježek, Jan - Brzobohatý, Oto - Jonáš, Alexandr
  Konstrukce cely pro RF past.
  [Cell design for RF trap.]
  Internal code: APL-2019-12 ; 2019
  Technical parameters: Kvadrupólová iontová past je tvořená dvěma trojitými břitovými nerezovými elektrodami a dvěma jednoduchými břitovými elektrodami umístěnými do čtverce o hraně 0,5 mm, vedle nichž jsou 4 kompenzační nerezové drátové elektrody. Břitové elektrody jsou přišroubovány na hranoly z plastu, které jsou umístěny v nerezové kleci o rozměrech 12 mm x 20 mm x 20 mm. Kompenzační elektrody jsou vsazeny do plastových držáků ve tvaru kuželu. Celá sestava je umístěna na nerezové desce, která slouží jako montážní platforma. Tato past je připravená pro použití jak ve vzduchu, tak i ve vakuu.
  Economic parameters: Funkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení. Kontakt: Ing. Jan Ježek, Ph.D., jezek@isibrno.cz
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) EF16_026/0008460
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : Paul trap * optical trapping
  OECD category: Optics (including laser optics and quantum optics)

  Funkční vzorek kvadrupólové iontové pasti (Pauliho past) využívající břitové elektrody bude sloužit k zachytávání mikro a nano objektů jak ve vzduch, tak i ve vakuu. Nepřesnosti při konstrukci jsou kompenzovány čtyřmi drátovými elektrodami.

  A functional sample of a quadrupole ion trap (Pauli trap) using a blade electrode will be used to trap micro and nano objects in both air and vacuum. Design inaccuracies are compensated by four wire electrodes.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302937

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.