Number of the records: 1  

Elektrokoagulační zařízení pro separaci řasové biomasy.

 1. 1.
  0505506 - ÚCHP 2020 RIV cze P1 - User Module
  Bačkovský, R. - Ničová, E. - Brányiková, Irena - Růžička, Marek - Lucáková, Simona - Zedníková, Mária - Trávníčková, Tereza - Pivokonský, Martin - Čermáková, Lenka
  Elektrokoagulační zařízení pro separaci řasové biomasy.
  [Electrocoagulation Equipment for Separating Algal Biomass.]
  2019. Owner: ENVI-PUR, s.r.o. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 23.07.2019. Utility model number: 33022
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985874
  Keywords : electrocoagulation * microalgae * biomass separation
  OECD category: Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials; Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (UH-J)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033022.pdf

  Elektrokoagulační zařízení je průtočný přístroj, jehož funkcí je oddělení biomasy jednobuněčných řas od kultivačního media s výrazně nižšími energetickými náklady než mají stávající technologie. Suspenze mikroskopických řas pocházející z fotobioreaktoru nebo jiného kultivačního zařízení natéká do elektrokoagulačního zařízení, kde je biomasa zakoncentrována přibližně 20-50krát. Zařízení se skládá ze tří částí spojených v jeden funkční celek: elektrolyzér, agregátor, separátor. V elektrolyzéru dochází vlivem elektrického proudu k rozpouštění anody a k uvolňování kationtů (obvykle železa), které působí jako flokulační činidlo. V agregátoru je aplikováno vhodné míchání tak, aby byla vytvořena snadno separovatelná suspenze. Vzniklé vločky jsou pak odděleny od média sedimentací nebo alternativně flotací ve třetí separační části.

  The electrocoagulation device is a continuous flow apparatus, which function is a separation of microalgae biomass from cultivation media with substantially lower energy cost comparing to state-of –the art technologies. Microalgae suspension coming from a photobioreactor or other cultivation device is entering the electrocoagulation device, where the majority of cultivation media is separated and the biomass is concentrated about 20 to 50times. The device consists of three parts assembled in one functional unit: electrolytic part, aggregation part and separation part. In electrolytic part, electric current causes anode dissolution and releasing of metal cations acting as flocculating agent. In aggregation part, suitable mixing is applied to form readily separable suspension of microalgal aggregates. The aggregates are separated from the media by sedimentation or alternatively flotation in the third separation part.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0298113

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv033022.pdf0437.6 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.