Number of the records: 1  

„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968

 1. 1.
  0503676 - ÚSD 2020 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Hoppe, Jiří
  „Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968.
  [„To express the Czech National Political Opinion”. Establishment of the Czech National Council in 1968.]
  Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019 - (Gjuričová, A.; Zahradníček, T.), s. 19-27. ISBN 978-80-7285-218-5.
  [Česká národní rada. Kořeny a tváře národního parlamentu. Praha (CZ), 17.05.2018-18.05.2018]
  Grant - others:AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:68378114
  Keywords : Czech National Council * parliamentarism
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde vznikala specifická politická kultura, jež se ale nestačila plně rozvinout.

  The author describes in the text the genesis of the Czech National Council, which was formed in connection with the transition to the federal structure of the Czechoslovak Socialist Republic. Its composition was strongly influenced by the Prague Spring 1968, and as a result, a specific political culture emerged, but it was not fully developed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0295483

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.