Number of the records: 1  

Způsob a zařízení pro energetické zpracování sušeného čistírenského kalu.

 1. 1.
  0502900 - ÚCHP 2021 RIV cze P - Patent Document
  Pohořelý, Michael - Picek, I. - Skoblia, S. - Beňo, Z. - Bičáková, Olga
  Způsob a zařízení pro energetické zpracování sušeného čistírenského kalu.
  [Method and Device for Energy Processing Dried Sewage Sludge.]
  2020. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - TARPO spol. s r.o. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 15.07.2020. Patent Number: 308451
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985891
  Keywords : sewage sludge * energy treatment * pyrolysis
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7); Environmental sciences (social aspects to be 5.7) (USMH-B)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308451.pdf

  Předkládané řešení poskytuje způsob a zařízení pro energetické zpracování sušeného čistírenského kalu. Při způsobu energetického zpracování sušeného čistírenského kalu se sušený čistírenský kal vnese do pyrolýzního reaktoru (1), kde se podrobí pyrolýze za vzniku kalouhlu a primárního pyrolýzního plynu. Primární pyrolýzní plyn se odvede z pyrolýzního reaktoru (1) do parciálně oxidační komory (6), kde se podrobí částečné oxidaci za vzniku generátorového plynu, který se následně odvede vstupem (26) do mokré pračky (15) a z ní do fermentoru nebo do mísiče generátorového plynu s bioplynem. Zařízení obsahuje pyrolýzní reaktor (1) se vstupem (2) pro sušený čistírenský kal a s výstupem (4) pro kalouhel a s výstupem (3) pro primární pyrolýzní plyn. Výstup (3) pro primární pyrolýzní plyn je spojen se vstupem parciálně oxidační komory (6), která je dále opatřena vstupem (8) oxidačního vzduchu, výstupem (7) pevného popílku a výstupem (9) generátorového plynu. Výstup (9) generátorového plynu z parciálně oxidační komory (6) je dále veden do mokré pračky (15) a výstup (16) generátorového plynu z mokré pračky (15) je veden do fermentoru nebo do mísiče, do něhož je popřípadě veden i výstup bioplynu z fermentoru.

  The solution is a method and apparatus for energy treatment of dried sewage sludge. The dried sewage sludge is put into a pyrolysis reactor (1), where it is subjected to pyrolysis to form a sludge and a primary pyrolysis gas. The primary pyrolysis gas is discharged from the pyrolysis reactor (1) to the partial oxidation chamber (6), where it is subjected to partial oxidation to form a generator gas, which is then discharged through an inlet (26) to a wet scrubber (15) and from there to a fermenter or mixer of generator gas with biogas. The device comprises a pyrolysis reactor (1) with an inlet (2) for dried sewage sludge and an outlet (4) for sludge and an outlet (3) for primary pyrolysis gas. The outlet (3) for the primary pyrolysis gas is connected to the inlet of the partial oxidation chamber (6), which also has an inlet (8) for oxidizing air, an outlet (7) for solid fly ash and an outlet (9) for generator gas. The generator gas outlet (9) from the partial oxidation chamber (6) goes to the wet scrubber (15) and the generator gas outlet (16) from the wet scrubber (15) goes to the fermenter or mixer, to which the outlet of biogas of the fermenter is optionally led.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310502

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  308451.pdf3459.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.