Number of the records: 1  

Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.

 1. 1.
  0502112 - ÚCHP 2019 RIV CZ cze L - Prototype, f. module
  Rousková, Milena - Maléterová, Ywetta - Šolcová, Olga - Kaštánek, P. - Kronusová, O. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor - Baldassarre Švecová, Eva
  Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana.
  [Functional sample of cosmetics from Magnolia × pruhoniciana.]
  Internal code: Funkční vzorek kosmetiky z Magnolia × pruhoniciana ; 2018
  Technical parameters: Postup výroby balzámu se skládal z navážení a smíchání surovin fáze A s následným vyhřátím směsi na 85 °C s mícháním po dobu 15 min turbínkou při 400 rpm. Poté při chladnutí směsi byla zvýšena rychlost turbínky na 800-1200 rpm či byla směs homogenizována s využitím homogenizátoru Ika T25 Ultra Turrax. Při teplotě 40-45°C byly přidány látky fáze B. Po snížení teploty balzámu na 25-30°C, byl balzám plněn do kelímků a ponechán uležet po dobu 24 h.
  Economic parameters: Popsanou technologií lze zajistit získání balzámu z extraktu květů Magnolia x Pruhoniciana
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985858 ; RVO:67985939
  Keywords : cosmetics * flowers * magnolia × pruhoniciana
  OECD category: Chemical process engineering; Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials (BU-J)

  Záměrem provedených experimentálních testů bylo prověřit možnost některých biorafinačních postupů pro zpracování květů unikátního hybridu magnolie průhonické a izolaci ceněných látek, které se v magnoliích vyskytují, jako jsou alkaloidy, kumariny, flavonoidy, lignany a neolignany, fenylpropanoidy a terpeny. Z neoligandů se v kůře magnolií vyskytují magnolol (2 až 11 %) a honokiol (0,3 až 4,6 %). Z těchto důvodů byly testovány bioaktivní vlastnosti extraktů květů Magnolia x Pruhoniciana. Při screeningu byly u extraktu objeveny protizánětlivé aktivity. Tento test byl prováděn pomocí linie Macrophage RAW 264.7 s měřením inhibice produkce oxidu dusného (NO) v porovnání se stimulací zánětlivé reakce pomocí lipopolysacharidů (LPS) z E. coli. U extraktu z magnolie byla nalezena 7 % inhibice. Dále byla u extraktu z magnolie detekována výrazná antioxidační a antimikrobiální aktivita i nezanedbatelná aktivita proti nádorovým liniím. Z těchto důvodů byly účinné látky z magnolie zvoleny jako vhodné pro péči o problematickou a citlivou pleť s možností ošetření pleti s výskytem lupénky nebo ekzémů.

  The aim of the experimental tests is to investigate the possibility of some biorefining processes for the processing of flowers of the unique magnolia hybrid and the isolation of valuable substances found in magnolias such as alkaloids, coumarins, flavonoids, lignans and neolignans, phenylpropanoids and terpenes. Magnolol (2 to 11 %) and honokiol (0.3 to 4.6 %) are found in the magnolia's crust. For these reasons, the bioactive properties of Magnolia x Pruhoniciana flowers have been tested. In screening, anti-inflammatory activities were found in the extract. This assay was performed using the Macrophage RAW 264.7 line with measurement of inhibition of nitrous oxide (NO) production compared to stimulation of the E. coli lipopolysaccharide (LPS) inflammatory response. 7 % inhibition was found in magnolia extract. In addition, the magnolia extract has been shown to have significant antioxidant and antimicrobial activity as well as notable activity against tumor lines. For these reasons, magnolia active ingredients have been chosen as suitable for the treatment of problematic and sensitive skin, or the skin with psoriasis or eczema.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0294080

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  Functional sample_cosmetics.docx413.3 KBPublisher’s postprintopen-access
  V015 (V285).pdf4492.3 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.