Number of the records: 1  

Digital humanities a české instituce - workshop

 1. 1.
  0499987 - KNAV 2019 RIV cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Lhoták, Martin - Foltýn, T.
  Digital humanities a české instituce - workshop.
  [Czech institutions and digital humanities.]
  [Pardubice, 10.04.2018-10.04.2018, (W-CST 19/0)]
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02B039
  Keywords : digital humanities * infrastructure for arts and humanities
  Subject RIV: AF - Documentation, Librarianship, Information Studies
  OBOR OECD: Library science

  V rámci workshopu byly představeny nejen klíčové aktivity knihoven (konkrétně projekt INDIHU) a předány aktuální informace o napojení na mezinárodní iniciativy a vědecké infrastruktury v oblasti digital humanities, ale i slabé stránky, porovnání se zahraničními pracovišti a výzvy do budoucna, kterým je třeba čelit. Na závěr byl představen typologický výzkumný projekt v dané oblasti z pohledu odborného pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a vědce z oblasti výpočetních technik.

  The workshop aim was to promote the key activities of the libraries (especially the INDIHU project) in the area of digital humanities so as the latest information about the coordination of the international initiatives and scientific infrastructures. In the end of the workshop, a typological research project was presented from by the experts of the Masaryk University in Brno.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0292167
   
Number of the records: 1