Number of the records: 1  

Sexuální obtěžování a mobbing na pracovišti

 1. 1.
  0499777 - SOÚ 2019 cze U - Conference, Workshop Arrangement
  Fárová, Nina - Dvořáčková, Jana
  Sexuální obtěžování a mobbing na pracovišti.
  [Sexual harassment and mobbing in the workplace.]
  [Praha, 27.06.2018-27.06.2018, (W-CST 10/0)]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LTI17013
  Institutional support: RVO:68378025
  Keywords : sexual harassment * mobbing * academia
  OECD category: Sociology

  Workshop se soustřeďoval na problematiku sexuálního obtěžování a mobbingu na pracovišti, především pak specifika akademického prostředí. Prezentovány byly zakotvení těchto fenoménů v současné národní legislativě a míra jejich výskytu. Zvláštní pozornost byla věnována genderovým dimenzím těchto jevů a vhodným nástrojům jejich prevence a řešení

  The workshop focused on sexual hrassment and mobbing in the workplace, especially in academic institutions. It outlined the national legislative framework, statistical incidence of these phenomena and their gender dimension and examined effective instruments of prevention and intervention.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291966

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.