Number of the records: 1  

Elektrokoagulační jednotka se separací agregátů

 1. 1.
  0498867 - ÚH 2019 RIV cze P1 - User Module
  Pivokonská, Lenka - Čermáková, Lenka - Petříček, Radim - Pivokonský, Martin
  Elektrokoagulační jednotka se separací agregátů.
  [Electrocoagulation unit with aggregates separation.]
  2018. Owner: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 26.11.2018. Utility model number: 32362
  R&D Projects: GA TA ČR(CZ) TJ01000297
  Institutional support: RVO:67985874
  Keywords : electrocoagulation * agregation * separation * water treatment * algae * biotechnology
  OECD category: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032362.pdf

  Elektrokoagulační jednotka se separací agregátů je experimentální poloprovozní zařízení určené pro tvorbu a separaci agregátů při úpravě vody nebo pro separaci buněk biomasy řas z kultivačního média. Tvorba agregátů pomocí elektrokoagulace a následně jejich separace z média probíhá v jednom zařízení.

  Electrocoagulation unit with aggregates separation is an experimental pilot plant equipment is used for the formation and separation of aggregates during water treatment processes or for the separation of cells of the algal biomass from the cultivation medium. The formation of aggregates by electrocoagulation and subsequently their separation from the medium takes place in a single device.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0291949

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.