Number of the records: 1  

Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná

 1. 1.
  0497205 - ÚGN 2019 RIV CZ cze V - Research Report
  Bukovská, Z. - Bohdálek, P. - Buda, J. - Dobeš, P. - Filipský, D. - Franěk, J. - Havlová, V. - Chabr, T. - Knés, I. - Kryl, J. - Kříbek, B. - Laufek, F. - Leichmann, J. - Navrátil, P. - Pořádek, P. - Rosendorf, T. - Soejono, I. - Sosna, K. - Souček, Kamil - Šustková, E. - Švagera, O. - Vavro, Leona - Vavro, Martin - Veselovský, F. - Waclawik, Petr - Zuna, M.
  Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná.
  [Obtaining data from the deep horizons of the Rožná Mine.]
  Praha: SÚRAO, 2018. 68 s.
  Source of funding: N - Non-public resources
  Keywords : deep horizons * Rožná Mine * physical-mechanical properties of rocks
  OECD category: Geology

  Tato zpráva shrnuje práce a dílčí výsledky provedené v rámci veřejné zakázky Získání dat
  z hlubokých horizontů dolu Rožná v první etapě třetího a čtvrtého dílčího plnění od února do
  listopadu 2018. Jedná se zejména o technické práce (provedení vrtů, zpřístupnění chodeb),
  dále seismická měření, odběr vzorků pro laboratorní analýzy (fyzikálně mechanické vlastnosti
  hornin, zlomové výplně, ložisková revalidace), strukturní charakterizace horninového
  prostředí, dále analytické práce na všech odebraných vzorcích. Souběžně s těmito pracemi
  probíhá příprava 3D modelů, zejména příprava dat pro tvorbu modelů.

  This report summarizes the work and partial results made under the Public Procurement Obtaining Data from the deep horizons of the Rožná Mine in the first phase of the third and fourth subdivisions from February to November 2018. These are in particular technical works (boreholes, access to corridors),seismic measurements, sampling for laboratory analysis (physical-mechanical properties of rocks, breakage fills, bearing revalidation), structural characterization of the rockanalytical work on all samples taken. Parallel to these works3D models are being prepared, especially data preparation for modeling.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289780

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  UGN_0497205.pdf05.4 MBAuthor’s postprintrequire
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.