Number of the records: 1  

Knihovna kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti (Historické knižní katalogy jako pramen pro studium dějin klášterních knihoven)

 1. 1.
  0496265 - MÚA 2019 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hradilová, Marta
  Knihovna kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti (Historické knižní katalogy jako pramen pro studium dějin klášterních knihoven).
  [The Library of the Capuchin Monastery in Mnichovo Hradiště (Historical Book Catalogues as a Source for the Study of the History of Monastic Libraries).]
  Knihy a dějiny. Roč. 25, 1/2 (2018), s. 68-81. ISSN 1210-8510. E-ISSN 2571-2322
  R&D Projects: GA MK(CZ) DG16P02H015
  Keywords : Mnichovo Hradiště, Czech Republic * Capuchin monastery * monastic libary
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Příspěvek se zabývá dějinami knihovny kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti. Knihovna zanikla po zrušení kláštera v roce 1813 a byla předána do tehdejší c. k. Universitní knihovny v Praze. Vytvoření přesnější představy o jejím složení umožňují dochované katalogy z let 1754 a 1813, které účinně napomohly při vyhledávání dochovaných svazků ve fondu dnešní Národní knihovny.

  The article deals with the history of the library of the Capuchin monastery in Mnichovo Hradiště. The library ceased to exist after the closure of the monastery in 1813 and was handed over to the Imperial-Royal University Library in Prague. A clearer idea of its composition is provided by extant catalogues from 1754 and 1813, which have effectively helped in the search for extant volumes in the collections of the present-day National Library.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0289078

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.