Number of the records: 1  

Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest

 1. 1.
  0486207 - FLÚ 2018 RIV CZ cze, lat B - Monography
  Podavka, Ondřej
  Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Učený šlechtic a jeho deník z cest.
  [Zdeněk Brtnický of Waldstein. Learned nobleman and his travel diary.]
  Praha: Vyšehrad, 2017. 265 s. Velké postavy českých dějin, 25. ISBN 978-80-7429-900-1
  Grant - others: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institutional support: RVO:67985955
  Keywords : Zdeněk Brtnický of Waldstein * ego-documents * travelling * grand tours * education * aristocracy * 1582-1623
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Předmětem monografie je v mnoha ohledech pozoruhodná osobnost moravského aristokrata Zdeňka Brtnického z Valdštejna, jednoho ze 30 direktorů za stavovského povstání. Monografie je zaměřena především na období jeho preuniversitních a universitních studií, pro něž se zachovalo největší množství pramenů, především jeho objemný deník.

  The subject of the monograph is an in many aspects noteworthy personality of Moravian aristocrat Zdeněk Brtnický of Waldstein, one of the 30 directors in the era of rebellion of the estates. The monograph focuses chiefly on the period of his and pre-university and university studies, for which the largest amount of the sources has been preserved, primarily his voluminous personal diary.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0281107

   
   
Number of the records: 1