Number of the records: 1  

Islamofobie po česku

 1. 1.
  0486171 - OÚ 2018 RIV CZ cze B - Monography
  Ostřanský, Bronislav … Total 12 authors
  Islamofobie po česku.
  [Islamophobia in a Czech Way.]
  Praha: Vyšehrad, 2017. 296 s. ISBN 978-80-7429-903-2
  Institutional support: RVO:68378009
  Keywords : Islamophobia * Czech Republic * Islam
  OECD category: Religious studies

  Tato kolektivní monografie se věnuje fenoménu islamofobie, jejím projevům a zdrojům, jakož i vybraným přesahům (například do politiky, médií, sociálních sítí aj.).

  This collective monograph discusses phenomenon of Islamophobia, its manifestations and sources as well as its particular overlaps (to politics, media, social networks, for example).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0282398

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.