Number of the records: 1  

Deterministicky aperiodické obrazové zařízení

 1. 1.
  0482751 - ÚPT 2018 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Horáček, Miroslav - Meluzín, Petr - Krátký, Stanislav - Knápek, Alexandr - Mika, Filip - Chlumská, Jana - Matějka, František - Král, Stanislav - Brunn, Ondřej - Giričová, D. - Kopal, Jaroslav - Kolařík, Vladimír
  Deterministicky aperiodické obrazové zařízení.
  [Deterministic Aperiodic Image Device.]
  Sborník příspěvků multioborové konference LASER57. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2017 - (Růžička, B.), s. 34-35. ISBN 978-80-87441-21-3.
  [LASER57. Třešť (CZ), 08.11.2017-10.11.2017]
  R&D Projects: GA MŠk(CZ) LO1212; GA MŠk ED0017/01/01; GA TA ČR TE01020233; GA TA ČR(CZ) TG03010046; GA MPO(CZ) FV10618
  Institutional support: RVO:68081731
  Keywords : e–beam lithography * diffractive optically variable image device
  OECD category: Nano-processes (applications on nano-scale)

  Příspěvek se týká analýzy, návrhu a přípravy difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických prvků. Teoretický základ je doplněn numerickou analýzou a prezentací realizované matrice a jejích replik.

  The paper deals with the analysis, design and preparation of a diffractive optically variable imaging device consisting of a deterministic aperiodic mesh formed by basic optical elements. The theoretical basis is complemented by numerical analysis and presentation of the implemented master and its replicas.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0278201

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.