Number of the records: 1  

Přípravek pro ochranu rostlin proti hmyzu

 1. 1.
  0476300 - BÚ 2017 RIV cze P - Patent Document
  Pavela, R. - Bárnet, M. - Vosátka, Miroslav - Mrnka, Libor
  Přípravek pro ochranu rostlin proti hmyzu.
  [Preparation protecting plants against insect pests.]
  2017. Owner: AGRA GROUP a.s. - Botanický ústav AVČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 08.02.2017. Patent Number: 306602
  R&D Projects: GA TA ČR TE01020080
  Institutional support: RVO:67985939
  Keywords : biopesticide * insect pests * plant control
  OECD category: Agronomy, plant breeding and plant protection
  https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10085763&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

  Předkládaný vynález zahrnuje použití přípravku podle vynálezu pro ochranu rostlin před hmyzími škůdci a to jak preventivně, tak kurativně, zejména pak proti savému a žravému hmyzu, s výhodou proti hmyzím škůdcům vybraným ze skupiny zahrnující larvy motýlů, mšice a svilušky. Přípravek podle vynálezu se aplikuje výhodně ve formě postřiků na rostliny ve volné přírodě, ve sklenících a/nebo místnostech s výhodou s koncentrací 0,25 až 5 % hmot. účinné látky, tj. extraktu z topolu prostého rozpouštědel. Přípravek podle vynálezu je schopen při hmotnostní koncentraci vyšší než 0,5 % účinné látky, tj. extraktu z topolu prostého rozpouštědel, usmrtit alespoň 50 % populace fytofágních škůdců, zejména pak svilušky, mšice a larvy motýlů nacházející se v počátečních larválních stádiích.

  The present invention describes the use of the preparation for protecting plants from insect pests both preventively and curatively, especially against sucking and grazing insects, preferably against insect pests selected from the group consisting of Lepidoptera larvae, aphids and spider mites. The preparation is preferably applied by spraying on plants both in the wild and in greenhouses and / or rooms, preferably with a concentration of 0.25 to 5 wt%. of active substance, i.e. the extract of poplar without solvents. The preparation according to the invention is capable (at the weight concentration of more than 0.5% of active compound, i.e. an extract of poplar without solvents) kill at least 50% of the population of phytophagous pests, particularly spider mites, aphids and larvae of Lepidoptera found in the early larval stages.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0273443

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.