Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.

 1. 1.
  0474243 - ÚCHP 2018 RIV cze P1 - User Module
  Zach, Boleslav - Pohořelý, Michael - Šyc, Michal - Svoboda, Karel - Ondráček, Jakub - Punčochář, Miroslav
  Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  [A Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products.]
  2017. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 11.04.2017. Utility model number: 30584
  R&D Projects: GA TA ČR TE02000236
  Institutional support: RVO:67985858
  Keywords : dry flue gas treatment * apparatus for the testing * pollutants
  OECD category: Energy and fuels
  https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf

  Technickým řešením je zařízení na testování vlivu provozních podmínek na suché čištění spalin od polutantů (SO2, HCl, TZL, NOx, PCDD/F). Všechny procesy čištění probíhají v jednom reaktoru. Technické řešení umožňuje testovat suché čištění spalin pomocí různých sorbentů, filtračních elementů a katalyzátorů, za různých teplot, složení spalin a rychlostech průtoku (tzn. filtračních rychlostech).

  The technical solution is an apparatus for the testing of the effect of operation parameters on dry removal of pollutants (SO2, HCl, solid particles, NOx, PCDD/F) from flue gas. All cleaning processes take place in one reactor. The technical solution enables the testing of dry flue gas treatment by different sorbents, filter elements, types of catalyst, at various temperatures, flue gas composition, and flow rate (i.e. face velocity).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0271411

   
  FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
  uv030584.pdf2440.4 KBPublisher’s postprintopen-access
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.