Number of the records: 1  

K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu

 1. 1.
  0473057 - ÚJČ 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Villnow Komárková, Jana
  K původu a vývoji českých výrazů vinohrad a vinice v areálovém kontextu.
  [On the origin and development of the Czech expressions vinohrad and vinice in the areal context.]
  Linguistica Brunensia. Roč. 64, č. 2 (2016), s. 65-76. ISSN 1803-7410
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GP14-01768P
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : etymology * areal linguistics * viticulture terminology
  Subject RIV: AI - Linguistics
  http://hdl.handle.net/11222.digilib/136174

  Článek se věnuje etymologické a historicko-sémantické analýze českých názvů 'vinice' a 'vinohrad', které mají v současném jazyce stejný význam. Nicméně původně se teritoriálně odlišovaly. Slovo 'vinohrad' se používalo na Moravě, zatímco 'vinice' byla typická pro Čechy. Historický vývoj těchto výrazů je srovnáván s vývojem v sousedních německy mluvících zemích, v nichž se používají názvy 'Weingarter' a 'Weinberg'. Ukazuje se, že vliv na rozšíření slova 'vinice' i na oblast Moravy mohly mít překlady Bible a další náboženské texty.

  The paper deals with the etymological and historical-semantic analysis of the Czech terms vinice and vinohrad 'vineyard', which are synonymous in contemporary Czech. Originally, however, they were territorially differentiated, i.e. the word vinohrad was limited to the area of Moravia, while the term vinice was common in Bohemia. The historical development of the expressions vinice and vinohrad is compared with developments in the neighbouring German speaking countries, where the terms Weingarten and Weinberg are used. It is possible that, like in German, it was the language of Bible translations (and other religious texts) using the Old Czech variant vinice, which played a significant role in the process of the expansion of the term vinice also to the territory of Moravia.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270226

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.