Number of the records: 1  

Česká a slovenská onomastika ve vzájemných souvislostech

 1. 1.
  0472799 - ÚJČ 2017 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Harvalík, Milan
  Česká a slovenská onomastika ve vzájemných souvislostech.
  [Czech and Slovak Onomastics in Mutual Connections.]
  Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Bratislava: Veda, 2015 - (Balleková, K.; Králik, Ľ.; Múcsková, G.), s. 247-253. Jazykovedné štúdie, 32. ISBN 978-80-224-1494-4.
  [Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Častá-Papiernička (SK), 22.04.2014-23.04.2014]
  Institutional support: RVO:68378092
  Keywords : onomastics * Czech language * Slovak language
  Subject RIV: AI - Linguistics

  Příspěvek se zabývá vývojem české a slovenské onomastiky v několika posledních desetiletích, uvádí jejich teoretické a metodologické principy a soustřeďuje se na hlavní směry současných českých a slovenských onomastických výzkumů a jejich výsledky.

  The paper deals with the development of Czech and Slovak onomastics in last few decades, mentions its theoretical and methodological principles and focuses on the main trends of contemporary Czech and Slovak onomastic research and its results.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0270041

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.