Number of the records: 1  

Když cenzura produkuje: Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče

 1. 1.
  0472364 - ÚČL 2017 RIV CZ cze J - Journal Article
  Šámal, Petr
  Když cenzura produkuje: Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče.
  [When Censorship Produces: Exemplified on Zakázané prózy by Vladimír Mináč.]
  Slovenská literatúra. Roč. 63, č. 6 (2016), s. 479-484. ISSN 0037-6973
  Institutional support: RVO:68378068
  Keywords : censorship * Mináč, Vladimír * fetishism * new censorship
  Subject RIV: AJ - Letters, Mass-media, Audiovision

  Článek na příkladu sbírky povídek Vladimíra Mináče Z nedávnych čias, jejíž vydání zakázala roku 1957 Hlavná správa tlačového dozoru, ukazuje, v jakém smysl lze uvažovat o produktivních efektech cenzury. Autor navazuje na podněty metodologického směru new censorhip (Richard R. Burt) a ukazuje různé typy významů, jež tato cenzurní kauza vyvolala. Autor předkládá tezi, že s cenzurním zásahem z roku 1957 jsou spojeny různé podoby fetišizace, jež po nedávném vydání knihy Vladimíra Mináče Zakázané prózy (2015) vtahují do literární komunikace dílo, které by za jiných okolností zůstalo v zapomnění. Zvláštní pozornost autor věnuje legitimizačním a kanonizačním efektům, které cenzurní zákaz vyvolal.

  The article uses a collection of stories by Vladimír Mináč titled Z nedávnych čias/Of the Recent Times banned in 1957 by Head Office of Print Media Supervision as an example so as to show productive effects of censorship. The author develops the ideas of the methodological movement New Censorship (Richard R. Burt) and shows different kinds of meaning that the censorship case produced. The author claims that the censorship interventions made
  in 1957 are associated with various forms of fetishism, which followed the recent publishing of the book by Vladimír Mináč Zakázané prózy (Banned proses 2015) and engaged the work of art that would be otherwise left forgotten in literary communication. Special attention is paid to the legitimizing and cannonizing effects that were prompted by the censorship.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0269683

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.